založení společnosti a oddlužení

NADŠENÍ A SPOKOJENÍ EVROPANÉ OBJEVILI A PODPOŘILI ČESKÝ RÁJ - Turnovsko v akci

Co je insolvence a jak funguje a probíhá v roce 2020? | COOL CREDIT
Hospodářská komora České republiky
1. místo Cen za přínos podnikání 2011, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Proč zvolit Založení Firmu

 • Jediný systém v České republice umožňující komplexní založení nové firmy online přes internet bez nutnosti složité administrativy a obíhání úřadů.
 • Vyřízení zdarma, hradíte pouze zákonem stanovené poplatky spojené s registrací. Ušetřte 60-85% nákladů oproti založení společnosti přes právní kancelář nebo koupi ready-made společnosti.
Oddlužení 2020. Vše o tom jak probíhá osobní bankrot podle nových pravidel - OKfin.cz
https://www.zalozfirmu.cz/?aid=0040920003Oddlužení 2020. Vše o tom jak probíhá osobní bankrot podle nových pravidel - OKfin.cz
 • Rychlý průběh, veškerá dokumentace je generována a zpracovávána online, registrace je dokončena ve velmi krátkých lhůtách (zpravidla 3-5 dní).
 • Jednoduchý postup prostřednictvím online registračního formuláře umožňujícího přizpůsobení zakládané firmy podle požadavků uživatele na míru.
 • Bezplatné online založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a živnosti (ŽL), možnost dalších typů firem dle individuální dohody.
 • Odborný právní servis v celém průběhu registrace firmy a 100% garance dokončení zápisu v obchodním rejstříku.
 • Jednoduše bez návštěv úřadů
 • Zaplatíte jen zákonné poplatky
 • Libovolný kapitál od 1 Kč
 • Přizpůsobeno legislati

https://www.zalozfirmu.cz/?aid=0040920002

 • Nezvládáte splácet své dluhy nebo Vám taková situace hrozí?
 • Tlačí na Vás věřitelé či ještě hůře – exekutoři?
 • Pořád jen platíte a přesto je splacení dluhů v nedohlednu?
 • Stále jen přemýšlíte komu dříve zaslat splátku a nemůžete myslet na nic jiného?

ŘEŠENÍM JE OSOBNÍ BANKROT neboli ODDLUŽENÍ!

Co je osobní bankrot – oddlužení?

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (je v tzv. platební neschopnosti). I v případě, kdy ještě dlužník nemá závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo se ještě nenachází v tzv. platební neschopnosti, může se jednat o tzv. hrozící úpadek a i taková situace může mít řešení právě v oddlužení.

Osobní bankrot ozdraví váš finanční život

Oddlužení neboli osobní bankrot je „sanační“ soudní řízení, které má za cíl ozdravit finanční život dlužníka a vrátit jej do běžného života bez dluhů. Dlužníkem se pak rozumí každá fyzická osoba, a to podnikatel i nepodnikatel. Dle současných platných právních předpisů je to jediná cesta, jak se během stanovené doby zbavit všech Vašich dluhů (závazků) jednou provždy. Celé řízení je od samého počátku vedené soudem a od povolení oddlužení také pod kontrolou insolvenčního správce. Oddlužení se zahajuje vždy na návrh u místně příslušného soudu, kterým je krajský soud v místě Vašeho faktického, nikoli trvalého, bydliště.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001

Oddlužením se zbavíte všech Vašich dluhů, a to buď formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo pouze zpeněžením majetkové podstaty = majetku. Splátkový kalendář je standardně na 5 let. V případě, že uhradíte více než 60 % Vašich dluhů za 3 roky, oddlužení Vám skončí! Za 3 roky se také oddluží lidé ve starobním důchodu nebo důchodu invalidním druhého a třetího stupně. Ještě kratší dobu může oddlužení trvat pouze v případě, bude-li uhrazeno 100 % všech dluhů. Další obrovskou výhodou oddlužení je fakt, že Vaši věřitelé mají možnost uplatnit svoji pohledávku pouze v probíhajícím řízení – ve Vašem oddlužení, a to pouze v takové výši a formě, jak je stanoveno právními předpisy. V rámci oddlužení budete ušetřeni komunikace s věřiteli, vymahači či exekutory a navíc docílíte zastavení nárůstu veškerých úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů na vymáhání. Ty si věřitelé dokonce ani nemohou přihlásit v plných výších.

Kalkulačka oddlužení: nezabavitelná částka a srážky při insolvenci 2020 | Ověřené-Půjčky.eu

Nedosáhnete na úhradu 30 % dluhů? I tak Vám soud může zbytek prominout!

Novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2019 zrušila hranici úhrady 30 % dluhů, která byla nezbytná k odpuštění zbytku dluhů. Nyní je nutné uhradit věřitelům minimálně tolik, kolik činí odměna insolvenčního správce (u jednotlivce 65.340,- Kč vč. DPH a u manželů 98.040,- Kč vč. DPH), odměnu insolvenčního správce, odměnu za sepis a podání návrhu a dlužné a běžné výživné, pokud má dlužník výživné stanoveno. Zda Vám soud zbytek dluhů odpustí, bude záležet na jeho posouzení. Jedinou podmínkou, kterou stanovuje zákon, je vynaložení veškerého úsilí k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Z toho vyplývá, že nově není stanovena žádná hranice, jak velkou část dluhů je dlužník povinnen splnit, ale musí vynaložit maximální úsilí, aby svým věřitelům uhradil co nejvíce. Zda se mu to podařilo, zjistí po 5 letech, kdy mu soud buď zbývající dluhy odpustí nebo mu je všechny ponechá se slovy, že se dle jeho názoru nesnažil dostatečně. Pokud byste chtěli mít jistotu, že Vám soud po 5 letech zbylou výši dluhů odpustí, pak uhraďte 30 % svých dluhů. Pokud dosáhnete této hranice, soud Vám zbylou část dluhů odpustit musí! Odpuštění dluhů nastává jednou provždy. Nemůže se tedy stát, že by některý z Vašich věřitelů po ukončení oddlužení znovu zahájil exekuci k vymožení 10 let starého dluhu. Toto se týká i věřitelů, kteří své pohledávky vůči Vám v oddlužení neuplatnili! Máte jistotu, že po skončení oddlužení skutečně začnete s čistým štítem.

https://www.bankrotonline.cz/?aid=0040920001